Strengths-based razvoj

Strengths-based razvoj se temelji na pristupu koji prije svega stavlja naglasak na snage zaposlenika (eng. strengths). U svojoj srži sadrži pozitivan pristup koji psihologija klasificira kao promoviranje postignuća i uspjeha umjesto fokusa na nedostatke. Moguće ga je primijeniti na organizaciju kao cjelinu, pojedine zaposlenike, članove tima ili same voditelje i prodavače. Neovisno o Vašem području, učinci ovog pristupa znanstveno su dokazani učinkovitima.  

Umjesto slijepog vjerovanja, možete se osloniti na podatke statističkih divova poput Gallupa. Radi se o američkoj tvrtki koja provodi analize, statističke obrade i savjetovanje mnogih organizacija u svijetu kako bi unaprijedila poslovanje. Osim same tvrtke, niz stručnjaka diljem svijeta vodi se njihovim strategijama strength-based razvoja kako bi bilo kojoj organizaciji pomogli da napreduje. Ono što ovu tvrtku i nas zanima jest kako strength-based zajednica utječe na poslovni uspjeh? Koliko je poboljšanje angažmana zaposlenika u takvom ustroju? Privlači li okruženje koje garantira fokus na prednosti više visoko motiviranih pojedinaca? Koje su glavne potrebe zaposlenika koje tvrtka mora ispuniti kako bi oni dali svoj maksimum? Gallupova istraživanja dala su mnogobrojne konkretne rezultate na temelju kojih svatko može pretvoriti svoju organizaciju u strength-based zajednicu.  

U svojim su istraživanjima Gallupovi stručnjaci desetljećima proučavali radnu kulturu. U tom su periodu anketirali više od milijun pojedinaca, proučili rad skoro 50000 organizacija u 45 zemalja te su razvili alat poput CliftonStrengths® Assessment-a u kojem se unutar 34 područja talenata i pomoću 177 pitanja može odrediti strength područje svakog pojedinca. Fokus njihovih istraživanja je na nekoliko čimbenika: uspješnost prodaje (profit), angažman zaposlenika i kupaca, broj otkaza te sigurnost u radnom okruženju. Kontrolne skupine bile su izložene drukčijim poslovnim pristupima, dok je ciljana skupina provodila strengths-based pristup. Rezultati su pokazali da je metoda temeljena na snagama pokazala znatno poboljšanje u svim navedenim kategorijama. Jasan primjer su rezultati implementiranja CliftonStrengths® Assessment testa u radnu strategiju – zabilježen je porast od 7% u angažmanu zaposlenika već nakon samog ispunjavanja testa. Ovo pokazuje kako je i sama inicijativa organizacije da uvaži potrebe zaposlenika prepoznata od strane istih. Na temelju toga, lako je zamisliti kako cjelokupna reorganizacija poslovne sredine može donijeti znatno bolje rezultate.  

Brojčani rezultati istraživanja govore više od riječi o učinku strengths-based strategija. Timovi koji rade na strengths-based razvoju pokazuju: 

  • 19% povećanje u prodaji, 
  • 29% povećanje profita, 
  • 59% manje sigurnosnih incidenata, 
  • 72% manji postotak zaposlenika koji napuštaju tvrtku. 

Iz svega navedenog lako je utvrditi kako strengths-based razvoj ima izrazito pozitivan učinak na mnoge aspekte poslovanja. Ono što direktno proizlazi iz rezultata jest da bi se organizacije i poslodavci trebali fokusirati na naglašavanje prednosti, talenata i znanja svojih zaposlenika. Zato bi godišnja izvješća o poslovanju trebala uvrstiti kategorije o uspjehu i naglasiti zaposlenicima što su sve pozitivno postigli u protekloj godini. Praksa koja je trenutno uvriježena jest promatranje neuspjeha i svega što nije postignuto u analiziranom razdoblju. Iako je potrebno naglasiti u kojim poslovnim područjima postoji prostor za daljnji razvoj i ispunjenje zadanih ciljeva, ne smije se dopustiti analiza isključivo neuspjelih ciljeva. Poslodavci često pokazuju zaposlenicima u kojim zadaćama nisu briljirali te koje sve uvjete moraju ispuniti da bi ih se smatralo uspješnima, dok rijetko nagrađuju rad i talente. Tehnike koje unaprjeđuju poslovanje su pokazivanje zaposlenicima da su njihova mišljenja i trud prepoznati, potvrda da organizacija cijeni njihove interese te dijeli zajednički cilj. Možda se spomenute stavke čine očitima, no čest je slučaj da se ne koriste u praksi, već postoje samo u teoriji. Uz pomoć stručnjaka koji su prošli Gallupovu obuku i mnoga druga stručna usavršavanja, moguće je ostvariti strengths-based razvoj i dovesti svoju tvrtku na novu razinu. Stoga je potrebno ono što smatramo potrebnim u teoriji implementirati u praksu i Vaša će tvrtka procvjetati. 

Kontaktirajte nas ako želite primjemiti strenghts-based pristup u vaše timove i organizacije. 

Vaš StrenghtsAdria tim