Q12® upitnik (Q12® Employee Engagement Survey)

U odnosu zaposlenik – poslodavac često dolazi do loše dinamike. Poslodavci rijetko kad pridaju dovoljno pozornosti povratnoj informaciji zaposlenika. Ponekad nije problem niti u nezainteresiranosti poslodavaca za input zaposlenika, već o neinformiranosti o alatima koji mogu pomoći pri uspostavljanju boljeg radnog međuodnosa. Gallup, poznata američka tvrtka koja se bavi unapređivanjem poslovnih odnosa, razvio je upitnik koji može pomoći da poslodavci i voditelji prepoznaju potrebe zaposlenika. 

Čest je slučaj da zaposlenik posao vidi isključivo kao obavezu koju mora ispuniti i ne osjeća nikakvu emocionalnu povezanost s organizacijom u kojoj radi. Iako se na prvu uspostavljanje emocionalnog odnosa sa zaposlenicima možda ne čini potrebnim, zapravo se radi o aspektu ključnom za podizanje kvalitete posla. Ukoliko zaposlenici dijele zajednički cilj sa svojom organizacijom, njihov će angažman biti puno veći. Vrijeme u kojem je dovoljno ponuditi prihvatljivu plaću da bi zaposlenici bili angažirani daleko je iza nas. Poslovna kultura često otuđuje pojedinca od posla i rezultata njegovog truda. U modernim je uredskim poslovima često teško vidjeti direktne plodove svoga rada pa iz tog razloga zaposlenici s vremenom gube motivaciju za ulaganje većeg truda u poslovne zadaće. Nameće se pitanje kako povećati zainteresiranost zaposlenih za posao koji obavljaju? Na sreću, Gallup nudi test koji svakom voditelju može pomoći da prepozna stanje i potrebe svojih zaposlenika te unaprijedi suradnju. 

Q12® upitnik sastoji se od 12 pitanja na koje ispitanici trebaju odgovoriti, a na temelju čijih se rezultata može znatno poboljšati međuodnos s poslodavcem. Gallup pokazuje kako u proteklim godinama više od polovice zaposlenika ne osjeća emocionalnu povezanost s poslodavcem i tvrtkom u kojoj radi. Q12® upitnik nije jednokratno rješenje za poboljšanje angažmana – on je tek početak komunikacije poslodavca sa zaposlenicima te poticaj za razvoj svijesti o stanju u organizaciji. Na temelju rezultata ovog upitnika možete dobiti uvid u potrebe svojih zaposlenika. 

Spomenuti upitnik sastavljen je od nekoliko tvrdnji u vezi kojih je ponuđen spektar. Svaki pojedinac određuje u kojoj se mjeri navedene tvrdnje odnose na njega. Neke od ponuđenih ideja su: 

  • Znam što se na poslu očekuje od mene. 
  • Moje mišljenje ima značaj u mom radnom okruženju. 
  • Cilj i korporativna filozofija naše organizacije daju mi ​​osjećaj da je moj rad važan. 
  • U posljednjih šest mjeseci netko iz moje tvrtke razgovarao je sa mnom o mom napretku. 
  • i mnoge druge. 

 Na temelju slaganja Vaših zaposlenika s ponuđenim tvrdnjama, možete utvrditi u kojem je smjeru potrebno pokrenuti poslovnu komunikaciju. Jednom kad pokažete interese za potrebe svojih zaposlenika, započinjete drugačiji odnos unutar tvrtke. Od tog trenutka nadalje potrebno je održavati komunikaciju i odnos te ponovo provjeravati zadovoljstvo zaposlenih u tvrtki te raditi na konstantnom poboljšanju međuodnosa. Prepoznavanje struje koja prevladava u Vašoj organizaciji omogućit će Vam da poradite na onom što nedostaje te implementirate strategije razvoja poput strengths-based pristupa (Program razvoja timova i pojedinaca na snagama). Iako će Vam Q12® upitnik pokazati nedostatke Vašeg radnog okruženja, moći ćete iščitati i koje ste točke uspješno ispunili. Mnoge tvrtke izrazile su zadovoljstvo nakon korištenja ovog upitnika i pokazale su rast u angažmanu zaposlenika, produktivnosti, ocjenama kupaca, razini prodaje i profitabilnosti te pad u broju izostanaka i otkaza. Ukoliko želite održati svoju radnu zajednicu na nivou poslovnih divova, Q12® upitnik dobar je početni korak u razvoju, a sve što slijedi bit će rast i razvoj u smjeru moderne poslovne kulture. 

 Kontaktirajte nas ako želite primjeniti Q12® pristup u vaše timove i organizacije. 

Vaš StrenghtsAdria tim